Març 2023 - La Barberia de Gràcia

La barba al llarg de la Història de la Humanitat

Avui us vull parlar sobre un tema que als barbers ens apassiona: la barba masculina al llarg de la Història de la Humanitat.

Des de temps immemorials, la barba ha estat un símbol de masculinitat i poder en nombroses cultures arreu del món. Al llarg de la història, la barba ha evolucionat en funció de les modes i necessitats de cada època. A continuació, repassarem alguns dels moments més destacats a la història de la barba masculina.

A l’Antiguitat, la barba era considerada un signe de saviesa i autoritat. A Egipte, els faraons portaven barbes postisses per mostrar la seva posició elevada. A Grècia, els filòsofs i els homes de l’elit portaven barbes cuidades per demostrar-ne l’erudició i l’estatus social. Els romans, per la seva banda, afaitaven les barbes per distingir-se dels bàrbars.

A l’edat mitjana, la barba es va convertir en un símbol d’honor i valentia. Els cavallers portaven barbes llargues i cuidades per mostrar la seva bravura al camp de batalla. Durant el Renaixement, la barba esdevingué una forma d’expressió artística. Els homes de l’època portaven barbes elaborades i estilitzades per mostrar-ne la sofisticació i el refinament.

A l’era victoriana, la barba es va convertir en un símbol de virilitat i força. Els homes portaven barbes denses i cuidades per demostrar-ne masculinitat i l’estatus social. Durant la Primera Guerra Mundial, els soldats sovint s’afaitaven les barbes per evitar que les màscares antigàs no s’ajustessin bé.

A la dècada de 1960, la barba es va convertir en un símbol de contracultura i rebel·lia. Els hippies i molta població masculina de l’època portaven barbes llargues i descurades per mostrar la seva oposició a les normes socials establertes. A la dècada del 1980, la barba es va convertir en una forma d’expressió individual i d’estil personal.

Actualment, la barba continua sent un símbol de masculinitat i poder. Els homes porten barbes en una àmplia varietat d’estils i formes per expressar la seva personalitat i el seu estil de vida, és per això que quan, a La Barberia de Gràcia, quan arreglem una barba, tenim en compte factors com la forma de la cara i la densitat del pèl facial, per aconseguir el millor resultat possible per a cada client.