Publicado en el periódico local "L'Independent de Gràcia" - La Barberia de Gràcia

Blog

Publicado en el periódico local «L’Independent de Gràcia»

Reportaje Afeitat de tres estrelles